Preview Mode Links will not work in preview mode

JegerStine - Jakten på Norge

Sep 10, 2018

Mange ferske jegere gruer seg til første gang de skal handle både våpen og ammunisjon. Hyllene er fylt til randen og utvalget er mildt sagt bredt og variert. Det samme er alle meningene om "rett og galt" der ute. Er det rart man blir forvirret?

Under jegerprøven går man gjennom "Våpen og våpenlovgivning"...